недеља, 09. март 2014.

Amonijak

      Na običnim uslovima amonijak je bezbojni gas oštrog mirisa. Pri udisanju ima nadražujuće dejstvo već u koncentraciji od 0,5 % u vazduhu.
      Fizicke osobine:gas bez boje,ostrog mirisa,Tt=-78C,Tk=-33C,u vodi se rastvara vise od svih ostalih gasova

      Lakši je od vazduha.
      U tečno stanje prelazi kada se ohladi na temperaturu od – 33,3 oC ili pod pritiskom od 0,8 MPa na sobnoj temperaturi.
      Rastvorljivost u vodi na 0 oC je 1176 litara u 1 litru vode. 

Hemijske osobine:
Azot se jedini sa vodonikom gradeći amonijak:
N2(g) + H2(g) <---> NH3(g)

reaguje sa nemim metalima,kiseonikom,halogenima,vodom
Amonijak se dobro rastvara u vodi (vodeni rastvor reaguje bazno):
H+HONHOH
 vodeni rastvor NHreaguje slabo bazno.
Amonijum soli postaju reakcijom gasovitog amonijaka ili njegovog vodenog rastvora sa kiselinama
NH+HClNHCl
 NH+HNONHNO

Laboratorijsko dobijanje:2NHCl+Ca(OH)→2NH+2HO+CaCl
Industrijsko : N+3H→2NHAA.

Značaj i upotreba amonijaka
      Oko 90 % proizvedenog amonijaka troši se  na    proizvodnju azotnih veštačkih đubriva.
      Ostala količina od oko 10 % upotrebljava se za dobijanje :
          - Azotne kiseline,
          - Amonijačnih soli (karbonata,hlorida,fosfata) ,
          - Eksploziva,
          - Boja,
          - Plastičnih masa,
          - Za pranje vune,
          - U farmaciji,
          - Medicini i td.
U prirodi nastaje razlaganjem organskih azotnih jedinjenja.

Нема коментара:

Постави коментар